UAS (Drone) University Collaboration Network, UCNDrone

Project Partners:

University of Oulu

University of Helsinki

University of Turku

Centria University of Applied Sciences

Metropolia University of Applied Sciences

Savonia University of Applied Sciences

South-Eastern Finland University of Applied Sciences

Tampere University of Applied Sciences

Turku University of Applied Sciences

Oulu University of Applied Sciences

…and other Finnish universities to join the network

The primary objective is to create a new nationally comprehensive university network focusing on the education and RDI activities related to Unmanned Aircraft System (UAS) technologies and applications. The members of the network have their own strengths, on the basis of which they will identify national and international development targets to develop education and research. In terms of education, this means identifying the competences needed by businesses and developing education according to the needs. In research, strengthening the collaboration with networks and stakeholders will create the conditions for joint projects and more effective research in Finland and the European Union.

Funded by Ministry of Education, Science and Culture
Total budget is 823 116 EUR

Duration is two years, 2021-2023

Miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien (UAS/Drone) yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyöverkosto, UCNDrone

Projektikumppanit:

Oulun yliopisto

Helsingin yliopisto

Turun yliopisto

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu Oy

… ja muut suomalaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut liittymään verkostoon

Avustuksella luodaan kymmenen korkeakoulun verkostomainen toimintamalli, jolla vahvistetaan miehittämättömiin ilmaalusjärjestelmin liittyvää koulutusta ja tutkimusta ja vastataan yhteiskunnan ja työelämän muutoksiin  elinkeinoelämää kuunnellen. Verkostossa kehitettävät ratkaisut ja koulutus liittyvät keskeisesti nouseviin teknologioihin, yhteiskunnan muutokseen ja vihreään teknologiaan. Korkeakoulu osallistuvat hankkeeseen omien strategisten painopisteidensä mukaisesti ja aidon monialaisesti.

Rahoittaa: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kokonaisbudjetti: 823 116 EUR

Kesto on kaksi vuotta: 2021-2023